OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 19.00
Zaterdag 8.00 – 17.00
Zondag gesloten voor lessen

LESSEN / LESKAARTEN
De lessen vinden op vaste uren plaats. Afmelden dient minimaal 24 uur van tevoren te geschieden. Bij verzuim af te melden of bij te laat afmelden blijft het lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook voor leden die een losse les of privéles rijden.

Wij werken met kwartaalkaarten. Gemiste lessen kunnen bij correct afmelden altijd op een andere dag of tijdstip worden ingehaald, in overleg en binnen het kwartaal. U bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van de lessen die u mist door afmelden of feestdagen (deze staan vermeld op onze website). Inhalen kan ook vooraf, wanneer u weet dat u later in het kwartaal een les gaat missen.

Bij opzeggen van het abonnement geldt een opzegtermijn van een maand.

U dient tenminste 15 minuten voor aanvang van uw les aanwezig te zijn, om indien nodig uw paard te (helpen) poetsen en opzadelen. Wij verzoeken U vriendelijk het gebruikte materiaal na gebruik weer netjes op te bergen.

De eigenaar resp. bedrijfsleiding van de manege stellen zich niet aansprakelijk voor ongevallen, diefstal en het zoekraken van privé-eigendommen. Wij verzoeken iedereen zijn eigendommen na een bezoek aan de manege weer mee naar huis te nemen.

KLEDINGSVOORSCHRIFT
Dragen van correcte rijkleding zoals rijbroek en rijlaarzen of chaps is verplicht (de eerste lessen kan men ipv rijlaarzen nog volstaan met schoenen of laarzen voorzien van een klein hakje en met weinig profiel). Het dragen van een veiligheidscap tijdens het rijden is voor iedereen verplicht. Het dragen van een bodyprotector wordt aangemoedigd, voor kinderen tot 12 jaar en tijdens de springlessen is een bodyprotector verplicht. Dit alles in verband met Uw eigen veiligheid en/of die van Uw kinderen.

OP HET TERREIN/IN DE STALLEN
Wij begrijpen dat op een manege vele plekken zijn te vinden waar het voor kleine (en ook grotere) kinderen leuk spelen is, maar wij hechten er aan hier zeer uitdrukkelijk te vermelden dat tijdens dit spelen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Vandaar dat hiervoor de volgende regels zijn vastgesteld:
a. Het is NIET toegestaan op het terrein te spelen of te rennen. Paarden kunnen schrikken van onverwachte bewegingen en/of lawaai en daardoor zichzelf en/of anderen letsel toebrengen.
Het is NIET toegestaan zich op de hooi/stro/kuilgrasbalen te bevinden.
b. Schades, directe zowel als indirecte, toegebracht aan producten, materieel en/of andere bezittingen van Manege Emmelerbos, veroorzaakt tijdens het spelen of door welke andere activiteiten dan ook, worden in alle gevallen verhaald op de veroorzaker daarvan of, bij minderjarigheid, op zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger.
c. Manege Emmelerbos sluit in dit verband elke aansprakelijkheid uit voor directe en/of indirecte schade aan (het bezit van) personen die handelen in strijd met deze richtlijnen.

ROKEN
Roken is binnen de gebouwen en buiten op het terrein verboden. Dit i.v.m. brandgevaar en overlast voor andere klanten.

HONDEN
Honden zijn welkom, maar dienen wel aangelijnd te zijn.

OVERIG
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dient men onverwijld de aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Het rijden van en het omgaan met paarden en pony’s houdt te allen tijde risico in!

LEDENOVEREENKOMST – MANEGE EMMELERBOS

• Manege Emmelerbos is aangesloten bij MRB (de Manege & Ruiterbond). Dit betekent dat onze leden lid moeten worden van de MRB.
• Het lidmaatschap is 18,00 per jaar.
• Dit regel je gewoon op de manege, je ontvangt dan het ruiterpaspoort en
4x per jaar krijg je het magazine ‘De Manegeruiter’ thuis op de mat.
• Met ondertekening van deze overeenkomst geeft U uitsluitend aan dat wij
uw adresgegevens mogen gebruiken voor de toezending van het magazine
en voor onze eigen administratie.

Ondergetekende is lid van MANEGE EMMELERBOS en geeft aan het stalreglement te hebben gelezen en begrepen.

Bij minderjarigheid van het rijdend lid vragen wij de ouders/verzorgers het reglement te lezen en te tekenen voor het rijdend lid, alsmede er zorg voor te dragen dat ook de zoon/dochter op de hoogte is van de regels

NAAM LID / OUDER / VERZORGER: __________________________________________

ADRES: __________________________________________________________________
POSTCODE/WOONPLAATS:___________________________________________________
TEL.:_____________________________________________________________________
GEB.DATUM:_______________________________________________________________
EMAIL:____________________________________________________________________
NOTITIERUIMTE
BIJZONDERHEDEN:________________________________________________________

DATUM/HANDTEKENING: _______________